Virtual microscopy

Case 1 - virtual slide

12 årig dreng. Let feber og træthed. Forstørret lymfeknude i aksil - biopteret.


Case 2 - virtual slide

16-årig dreng. Gennem 1 måned udfyldning i ve. regio submandibularis. Ingen gener Gl. submandibularis og forstørret lymfeknude fjernet.


Case 3 - virtual slide

40-årig kvinde. Akut operation for midt transversum tumor med perforation. Højresidig hemikolektomi. 5 år tidligere i dialyse for kronisk nyresvigt efter glomerulonefrit.


Case 4 - virtual slide

25-årig kvinde. Feber, træthed, nattesved og vægttab 3 mdr. efter en rejse til Indien. Rontgen thorax: breddeøget mediastinum Excisionsbiopsi på grund af mistanke om malignt lymfom.


Case 5a - virtual slide
77 årig mand med dissemineret c. prostata beh. med Zoladex. Knoglemarvsus. pga. faldende Hb: 6,9, ferritin: 3215, let forhøjet ALAT.

Case 5b - virtual slide
Koagel

Case 5c - foto
Imprint x 60

Case 5d - foto
Knoglemarvbiopsi x 10 HE

case 5e - foto
Knoglemarv biopsi x 20 PSA

case 5f - foto
Knoglemarv biopsi x 40 HE

case 5g - foto
Knoglemarv biopsi x 40 HE

case 5h - foto
Knoglemarv koagel x 40 Fe

Case 5i - foto
Knoglemarv koagel x 40 HE

case 5j - foto
Marv x 40

Case 5k - foto
Marv x 60

Case 5l - foto
Marv x 60 Fe

Case 5m - foto
Marv x 60

Case 5n - foto
Marv x 60 Fe

Case 5o - foto
Marv x 60

Case 5p - foto
Perifert blod x 20

Case 5q - foto
Perifert blod x 40

Case 5r - foto
Perifert blod x 40

Case 5s - foto
Perifert blod x 40

Case 5t - foto
Perifert blod x 60

case 5u - foto
Perifert blod x 40

Case 6 - virtual slide

14-årig pige med forstørret lymfeknude på ve. side af halsen. Ingen gener. Forstørret lymfeknude fjernet


Case 7a - virtual slide
Udstrygning. 49-årig mand med rygsmerter gennem nogle måneder og forhøjet se-kreatinin.

Case 7b - virtual slide
Koagel Kliniske oplysninger som ovenfor. Diagnoseforslag? Forslag til supplerende farvninger / undersøgelser?

Case 8 - virtual slide

65 årig kvinde. Flere års anamnese med tilbagevendende diaré. Flere måneder med vægttab, nedsat appetit, kvalme. Pludseligt opståede svære abdominalsmerter. Der blev foretaget akut laparotomi, hvor man fandt en tyndtarmsperforation. Snit fra tyndtarmsresektat.


Case 9 - virtual slide

59 årig kvinde. Vægttab 10 kg indenfor 1 år. Gennem 1 måned hastig voksende lymfeknude på hals. 3 cm stor tumor basis linguae - biopteret.


Case 10a - virtual slide
Udstrygning 86-årig kvinde med anæmisymptomer og en positiv M-komponent.

Case 10b - virtual slide
Koagel (immunfarvning, CD20) Kliniske oplysninger som ovenfor. Diagnoseforslag? Forslag til supplerende undersøgelser / farvninger?

Case 11 - virtual slide

4 årig dreng. Tiltagende træthed gennem 1 måned. Febril i en uge med vægttab, nattesved, hudkløe. Forstørrede lymfeknuder på halsen. Thorax X-ray viser breddeøget mediastinum. Excisionsbiopsi af lymfeknude fra højre angulus mandibulae.


Case 12a - virtual slide
Knoglemarvsbiopsi 26-årig kvinde indlægges med anæmi og trombocytopeni. Igennem den sidste måned tiltagende træt, svimmel og dyspnøisk. Har tabt 7 kg har været svedende både nat og dag. Hb: 5,6. Trombocytter 20. Blå mærker, et på armen og i et på maveskindet. Objektivt BT 122/72. Puls 98. Iltsaturation 98%. Temp. 37,7. Alment fremstår pt. moderat akut medtaget, bleg og træt.

Case 12b - virtual slide
CD34

Case 12d - foto
Knoglemarvsbiopsi x 10 He

Case 12f - foto

Knoglemarvsbiopsi x 40 CD3


Case 12i - foto

Knoglemarvsbiopsi x 40 CD33


Case 12j - foto
Knoglemarvsbiopsi x 40 CD34

Case 12m - foto
Knoglemarvsbiopsi x 40 CD117

Case 12o - foto
Knoglemarvsbiopsi x 40 He

Case 12p - foto
Knoglemarvsbiopsi x 40 lysozym

Case 12q - foto
Knoglemarvsbiopsi x 40 MPO

Case 12r - foto
Knoglemarvsbiopsi x 40 TdT

Case 12s - foto
Marv x 60

Case 12u - foto
Marv x 60

Case 12v - foto
Perifert blod x 10

Case 12w - foto
Perifert blod x 40

Case 12x - foto
Perifert blod x 40

Case 12y - foto
Perifert blod x 60

Case 12z - foto
Perifert blod x 60

Case 13a - virtual slide
53-årig tidligere rask mand indl. grundet svær leukocytose. Igennem ca. 6 mdr. åndenød og tyngdefornemmelse under ve. kurvatur. Vekslende nattesved. Vægttab på få kg. Ingen feber. På mistanke om iskæmisk hjertesygdom henvises e.l. til arbejdstest, og i forbindelse hermed tages i dag forblodprøver, der viser svær leukocytose 370. Differentialtælling viser neutrofile 218, metamyelocytter 28,7, myelocytter 24,6, promyelocytter 20,5, blastceller 16,4. Desuden svær basofili, eosinofili og monocytose. Hb 6,2, trombocytter 200, nyre-, væsketal upåfaldende. Objektivt Fremtræder upåvirket. Klar, relevant og orienteret. Ikke forpint. Varm og tør. Ej dyspnøisk. Ingen cyanose eller icterus. Lidt blege conjunctivae. RES: ingen palp. glandler på hals, periklavikulært, aksillært eller ingv. Abd.: blødt og indolent. Splenomegali ca. 1 håndsbredde under kurvaturen. Der er diskret ømhed ved palp. Ingen hepatomegali. Hud: intet at bemærke.

Case 13b - foto
Marv imprint x 60

Case 13c - foto
Marv imprint x 60

Case 13d - foto
Knoglemarvsbiopsi x 4 He

Case 13e - foto
Knoglemarvsbiopsi x 10 MPO

Case 13f - foto
Knoglemarvsbiopsi x 20 CD34

Case 13g - foto
Knoglemarvsbiopsi x 20 CD61

Case 13h - foto
Knoglemarvsbiopsi x 20 He

Case 13i - foto
Knoglemarvsbiopsi x 20 ret

Case 13j - foto
Knoglemarvsbiopsi x 40 CD117

Case 13k - foto
Knoglemarvsbiopsi x 40 Glycophorin

Case 13l - foto
Knoglemarvsbiopsi x 40 He

Case 13m - foto
Knoglemarvsbiopsi x 40 MPO

Case 13n - foto
Knoglemarvsbiopsi x 40 ret

Case 13o - foto
Marvudstrygninger x 60 He

Case 13p - foto
Marvudstrygninger x 60 Fe

Case 13q - foto
Marvudstrygninger x 60 He

Case 13r - foto
Perifert blod x 20

Case 13s - foto
Perifert blod x 40

Case 13t - foto
Perifert blod x 60

Case 13u - foto
Perifert blod x 60

Case 14 - virtual slide

42-årig mand. Tidligere stofmisbruger; hepatitis C positiv. I forbindelse med tandekstraktioner findes mulig odontogen absces samt nekrose i cavum nasi. Henvist til ØNH-afdeling. Biopsi fra cavum nasi.


Case 15 - virtual slide

41-årig mand. Træthed tiltagende gennem nogle uger. Febril i en uge. Lungeinfiltrater. Mindre forstørret fast lymfeknude i aksil 1 måned, obs. metastase – excisionsbiopsi.

 

Case 16 - virtual slide

67 årig kvinde. Har kutant T-celle lymfom. Excisionsbiopsi af lymfeknude i aksil (1,2 x 0,9 x 0,5 cm).


Case 17 - virtual slide

32 årig mand. Tiltagende træthed. Febril i en uge med vægttab, nattesved. Forstørrede lymfeknuder på halsen. Ulcereret tonsiltumor - biopteret.


case 18 - virtual slide

81 årig kvinde. Subfebril, CPR + leukocyttal stigende. UL: Stor rund udfyldning i venstre side af det lille bækken, obs. c. ovarii. Store lymfeknuder retroperitonealt og langs venstre iliacakar. Excisionsbiopsi af lymfeknude ve. inguen (20 x 15 x 10 mm).

 

Case 19 - virtual slide

39 årig mand. Kendt HIV-positiv i 18 år, medicinsk behandlet. Tiltagende træthed gennem 1 måned med vægttab. Febril i en uge. Glandelkonglomerat på højre side af halsen - biopsi.


Case 20 - virtual slide

65-årig kvinde. Hurtigt voksende lymfeknude på hals. Hun har haft feber og gentagne episoder med nattesved. Desuden, utilsigtet vægttab (ca. 9 kg. på 3 mdr.). Plasma LDH er forhøjet (840 U/L). Excision af 4 cm. stor lymfeknude (snit herfra).


Case 21 - virtual slide

79-årig kvinde Gennem 3 – 4 uger hoste, åndenød, vægttab. Hæmoptyse en enkelt gang. Forstørret submentalt lymfeknude - biopteret