Fordeling af cases

 

Specialespecifikt kursus i hæmatopatologi 10. december – 12. december 2018

Forberedelse til case diskussion

Hver kursist tildeles 3 cases. I skal uafhængig af hinanden forberede en kort (få minutter) mundtlig gennemgang af tilfældene (uden PowerPoint) med forslag til differentialdiagnoser, forudsætningerne for disse, samt forslag til supplerende undersøgelser med henblik på uformel interaktiv diskussion af cases på kurset. 

 

TS-kursus hæmatopatologi 2018 – tildeling af diskussion cases:

Kursist                                                                Case nr.

Louise Nygaard Clausen (LNC)                              01, 10, 18

Maria Gerlach (MG)                                              02, 11, 16

Kamille List Jensen (KLJ)                                      03, 12, 19

Trine Hallager (TH)                                              04, 13, 17

Rikke Karlin Jepsen (RKJ)                                     05, 14, 20

Lauge Kellermann (LaKe)                                      06, 15, 21

Marie Røsland Rosenørn (MRR)                              07, 08, 17

Bonnie Colville-Ebeling (BCE)                                 01, 07, 16

Rikke Egede Vincentz (REV)                                   02, 09, 18

Christian Beltoft Brøchner (CBB)                             03, 10, 19

Mark Jakobsen (MJ)                                               04, 11, 20

Louise Kristensen (LoKr)                                        08, 12, 21

Ann Mari Tolstrup Rosager (AMTR)                          06, 13, 15

Frederik Harving (FH)                                            05, 06, 14

Lærke Müller Olsen (LMO)                                      03, 09, 15

 

Case nr.             Kursist                                           

Case 1:               LNC & BCE

Case 2:               MG, REV

Case 3:               KLJ, CBB & LMO

Case 4:               TH & MJ

Case 5:               RKJ & FH

Case 6:               LaKe, AMTR & FH

Case 7:               BCE & MRR

Case 8:               MRR & LoKr

Case 9:               REV & LMO

Case 10:             CBB & LNC

Case 11:             MJ & MG

Case 12:             LoKr & KLJ

Case 13:             AMTR & TH

Case 14:             FH & RKJ

Case 15:             LMO, LaKe & AMTR

Case 16:             MG & BCE

Case 17:             TH & MRR

Case 18:             LNC & REV

Case 19:             KLJ & CBB

Case 20:             RKJ & MJ

Case 21:             LaKe & LoKr