Undervisere

Peter Nørgaard, Patologiafdelingen, Herlev Hospital

Birgitte Preiss, Afd. for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital

Trine Plesner, Patologiafdelingen, Rigshospital

Steve Hamilton Dutoit, Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital