Kursusprogram

Specialespecifikt kursus i hæmatopatologi 2017

Undervisere:

PN – Peter Nørgaard, Patologiafdelingen, Herlev Hospital

BP – Birgitte Preiss, Afd. for Klinisk Patologi, OUH

TP – Trine Plesner, Patologiafdelingen, RH

SHD – Steve Hamilton Dutoit, Patologisk Institut, AUH

Sted: Patologi, Videokonferencerum C1.01, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N (Den nye universitetshospital ved Skejby). 

Kursusprogram:

Mandag 04.12.17:

ca.11:00 – 11:15 Ankomst

11:15 – 11:20 Introduktion SHD

11:20 – 12:05 Den diagnostiske tilgang: lymfom klassifikation; hæmatopatologiske teknikker + cases – SHD

Pause

12:10 – 13:05 Reaktive/infektiøse lymfeknudeforandringer + cases I – SHD

Pause

13:10 – 14:00 Reaktive/infektiøse lymfeknudeforandringer + cases II – SHD

Pause

14:05 – 14:55 Indolente B-celle lymfomer + cases + spot I – SHD

15 min KAFFE

15:10  – 16:00 Indolente B-celle lymfomer + cases + spot II – SHD

Pause

16:05 – 17:00 Plasmacelle neoplasier + cases – TP


Tirsdag 05.12.17:

08:45 – 09:40 Aggressive B-celle lymfomer + cases + spot I – SHD

Pause

09:45 – 10:45 Aggressive B-celle lymfomer + cases + spot II – SHD

15 min KAFFE

11:00 – 11:30  Flow cytometri – BP
Pause

11:35 – 12:05 CLL – BP

12:05 – 12:45 FROKOST

12:45 – 13:25 Knoglemarvundersøgelser. Normale fund og reaktive forandringer i blod og knoglemarv – PN

Pause

13:30 – 14:30 Myeloproliferative neoplasier + cases – PN

15 min KAFFE

14:45 – 15:25 Akut leukæmi og myelodysplastiske syndromer + cases I – PN

Pause

15:30 – 16:10 Akut leukæmi og myelodysplastiske syndromer + cases II – PN

Pause

16:15 – 17:00 Hodgkins lymfom + cases + spot I – SHD

 

Onsdag 06.12.17:

08:30 – 09:30 Hodgkins lymfom + cases + spot II – SHD

Pause

09:35 – 10:15 T-celle + NK-celle lymfomer + cases + spot I – SHD

Pause

10:20 – 10:55 T-celle + NK-celle lymfomer + cases + spot II – SHD

15 min KAFFE

11:10 – 11:45 Ekstranodale og immundefekt associerede lymfomer + cases + spot I – SHD

Pause

11:45 – 12:15 Ekstranodale og immundefekt associerede lymfomer + cases + spot II – SHD

Pause

12:20 – 13:10 Kutane lymfomer – SHD

13:10 – 13:15 Afslutning – SHD