Kursusprogram og noter

Specialespecifikt kursus i hæmatopatologi 2018

Undervisere:

PN – Peter Nørgaard, Patologiafdelingen, Herlev Hospital

BP – Birgitte Preiss, Afd. for Klinisk Patologi, OUH

TP – Trine Plesner, Patologiafdelingen, RH

SHD – Steve Hamilton Dutoit, Patologisk Institut, AUH

Sted: Patologi, Videokonferencerum C1.01, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N (Den nye universitetshospital ved Skejby). 

Kursusprogram:

Mandag 10.12.18:

ca.11:00 – 11:15 Ankomst

 

11:15 – 11:20 Introduktion – SHD

11:20 – 12:05 Knoglemarvundersøgelser. Normale fund og reaktive forandringer i blod og knoglemarv – PN

Pause

12:10 – 13:00 Myeloproliferative neoplasier + cases – PN

15 min KAFFE

13:15 – 14:00 Akut leukæmi og myelodysplastiske syndromer + cases I – PN

Pause

14:05 – 14:50 Akut leukæmi og myelodysplastiske syndromer + cases II – PN

Pause

14:55 – 15:40 Den diagnostiske tilgang: lymfom klassifikation; hæmatopatologiske teknikker + cases – SHD

Pause

15:45 – 16:10   Flow cytometri – BP
Pause

16:15 – 16:40 CLL – BP

Pause

16:45 – 17:30 Reaktive/infektiøse lymfeknudeforandringer + cases I– SHD

Tirsdag 11.12.18:

08:30 – 09:15 Reaktive/infektiøse lymfeknudeforandringer + cases II – SHD

Pause

09:20 – 10:05 Indolente B-celle lymfomer + cases + spot I – SHD

10 min KAFFE

10:15 – 11:00 Indolente B-celle lymfomer + cases + spot II – SHD

Pause

11:05 – 12:05 Plasmacelle neoplasier + cases – TP

12:05 – 12:45 FROKOST

12:45 – 13:40 Aggressive B-celle lymfomer + cases + spot I – SHD

Pause

13:45 – 14:30 Aggressive B-celle lymfomer + cases + spot II – SHD

10 min KAFFE

14:40 – 15:35 Hodgkins lymfom + cases + spot I – SHD

Pause

15:40 – 16:45 Hodgkins lymfom + cases + spot II – SHD

 

Onsdag 12.12.18:

08:30 – 09:20 T-celle + NK-celle lymfomer + cases + spot I – SHD

Pause

09:25 – 10:25 T-celle + NK-celle lymfomer + cases + spot II – SHD

10 min KAFFE

10:35 – 11:20 Ekstranodale og immundefekt associerede lymfomer + cases + spot I – SHD

Pause

11:25 – 11:55 Ekstranodale og immundefekt associerede lymfomer + cases + spot II – SHD

Pause

12:00 – 12:55 Kutane lymfomer – SHD

12:55 – 13:00 Afslutning – SHD