Velkomst

Specialespecifikt kursus i hæmatopatologi

10. december - 12. december 2018

Sted: Patologi, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N 

Start: 10.12.18, 11:15

Slut: 12.12.18, 13:00

Kære Kursister

Velkommen til TS kursus i hæmatopatologi, der afholdes mandag d. 10. december – onsdag d. 12. december 2018 i Videokonferencerum, Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N (Den nye universitetshospital ved Skejby).

Lokalerne er åbne fra ca. kl. 10:45, mandag d. 10. december. Vi starter kl. 11:15.

Der er betalingsparkering for de p-pladser, der ligger i tilknytning til AUH i Skejby. Gratis parkering i området er meget begrænset.

Alt materiale vedr. kurset findes på hjemmesiden www.lymfom.patologi.org

Den nuværende deltagerliste kan ses her. Tjek lige at I er på listen. Hvis I kender nogen som skal/ikke skal med kontakt mig snarest

Cases (den virtuelle præparatkasse): Den udfyldte liste med forslag til diagnose/differentialdiagnose bedes fremsendt elektronisk med e-mail til stephami@rm.dk. Husk tidsfristen er senest d. 06. december 2018.

Rettidig besvarelse er en forudsætning for godkendelse af kurset.

Desuden tildeles hver kursist flere cases fra den virtuelle præparatkasse og skal til kurset forberede en kort (få minutter) mundtlig gennemgang af tilfældet med forslag til differentialdiagnoser, forudsætningerne for disse samt evt. forslag til supplerende undersøgelser med henblik på uformel interaktiv diskussion af cases på kurset. SE UNDER "FORDELING AF CASES"

Hvis I er i tvivl om noget, så ring eller mail:

stephami@rm.dk, tlf. 29 77 74 17

Med venlig hilsen og på gensyn i Aarhus


Steve Hamilton Dutoit

_